-mình phải là con người chủ động
-không bao giờ ai đem thành công đến cho mình ngoài sự cố gắng của bản thân
- khó khăn không phải trở ngại mà là động lực vươn lên
- học hỏi liên tục không ngừng cải thiện bản thân