Giỏi ở đây tức là biết tự giải quyết vấn đề, biết tư duy chọn ra các hướng đi đúng trong cuộc sống, ví dụ như biết chọn người mà chơi, biết nắm bắt cơ hội, biết chọn sách báo để đọc, biết rèn luyện cơ thể, có chí tự học.
Muốn tự hỏi liệu có phải mối quan hệ cộng sinh hay không, cứ thử suy nghĩ trong đầu nếu như người kia ra đi thì mình có mất đi thứ gì khác ngoài nỗi đau trong lòng hay không? Nếu như người kia ra đi mà mình mất tiền, mất chức, mất địa vị, mất đi sự an tâm, mất đi sự tự tin thì nó từ lâu đã trở thành mối quan hệ phụ thuộc. Giữ sự cân bằng để không phụ thuộc trong một mối quan hệ không phải điều dễ, vì cuộc sống vốn khó khăn, nhiều lúc cũng phải nương tựa vào nhau :D  https://thongtintuyensinh.vn/Gioi-thieu-mot-so-nganh-nghe-trong-xa-hoi_C217_D4955.htm