-thời gian không bao giờ đủ cho deadline hay bài kiểm tra hay cái gì khác, nếu muốn thành công trong những việc này cách duy nhất là hiểu trước biết trước, làm trước, mà để được như thế nó phải là đam mê
-đọc slide hay nghe bài giảng khó vì vậy phải có hiểu biết nền tảng mới đọc slide được, youtube, web hay quora, tiếp theo mới đến nghe giảng được
nếu bạn mắc sai lầm mà không có 1 chiến thuật để vượt qua sai lầm đó thì, chắc chắn bạn sẽ tiếp tục mắc sai lầm.
đem hết nghị lực lao đầu vào sựhọc, nhẫn nại, cố gắng cho tới ngày tài hoa xuất hiện Một việc làm âm thầm, lặng lẽ trong cô tịch nhưng đầy hăng hái, đầy kiênnhẫn sẽ là những công việc làm ra nhiều kết quả vẻ vang và sâu sắc nhất.Trong khoảng âm thầm lặng lẽ nghiên cứu học hỏi, các bạn đã tìm ra đượclắm ý nghĩ hay ho, nhiều tư tưởng tân kỳ có thể là những nền tảng cho mộtđời sống tinh thần và phát minh sau này của bạn. Nếu tôi có phát minh được một đôi điều gì, cũng lànhờ nghĩ ngợi mãi một việc và đem việc ấy mà quan sát đủ mọi phươngdiện. Nếu những phát minh của tôi có được chút ích lợi cho đồng bào là dosự cần cù và đeo đuổi mãi theo một ý nghĩ không thôi vậy hiên tài là một sự nhẫn nại bền bỉ và lâu dài. Muốn thành nhữngbậc tài hoa, điều thứ nhất là phải có lý tưởng, có đủ tin tưởng và chí kiênnhẫn để thực hiện lý tưởng ấy; điều thứ hai là làm việc cho có trật tự, cóphương pháp, nhẫn nại và lặng lẽ, không bồn chồn, không vội vã... Muốn có sự tiến bộ về văn hóa, tức là muốn cho sự học được bổ ích chotinh thần, phải để ý đến yếu tố đầu tiên này, là sự cố gắng