học để hiểu bản thân, hiểu xã hội, từ đó đưa ra được những quyết định đúng đắn cho cuộc đời, học để tiến bộ, toàn bộ nhân loại được tiến lên là do nhận thức và ngôn ngữ, học để có đủ khả năng, có đủ kiến thức làm điều mà mình mong muốn, có thể sống bằng khả năng và tự nuôi sống chính bản thân mình, hiểu vật lý hiểu tự nhiên để có thể có thể làm điều mà mình mong muốn, khi mà mày kết nối với xã hội nữa thì không bao giờ có yếu tố thoải mái nữa, không thể thích làm gì thì làm
trường là cái định hướng, cái tạo chất cho các sinh viên, nhưng nó cũng chỉ là áp dụng chung, thì sinh viên cũng phải tự hiểu để thích nghi, xã hội là vậy và luôn như vậy
cái mình cần hiểu là hiểu bản thân, hiểu định hướng, hiểu kiến thức, hiểu xã hội như họ, điều mình phải biết là mình đang rất non rất dại và rất kém bởi vì mình làm sai, nói mình tài giỏi mình đã không sai và mỗi lần làm sai mình phải đúc rút được kinh nghiệm để không sai lần thứ 2
Thông tin là thứ đắt đỏ. Trong thời đại này thông tin là thứ kiếm ra tiền và do đó không dễ dàng để kiếm được thông tin chính xác. Để có thông tin thì một tổ chức cần tiến hành thu thập dữ liệu, rồi xử lý dữ liệu, sau đó là tổng hợp dữ liệu để có thông tin. Cũng cần phải hiểu là trong một xã hội với các mối quan hệ chằng chịt cũng như hệ thống pháp lý phức tạp, việc nghiên cứu rất là mệt và tốn kém.
Nhưng để rút ra được kết luận như thế đòi hỏi những nhà phân tích phải có nhiều thông tin, thông tin từ ghi chép lịch sử, địa chất học cũng như khoa học về khí tượng thủy văn.
Thông tin là thứ đắt đỏ. Trong thời đại này thông tin là thứ kiếm ra tiền và do đó không dễ dàng để kiếm được thông tin chính xác. Để có thông tin thì một tổ chức cần tiến hành thu thập dữ liệu, rồi xử lý dữ liệu, sau đó là tổng hợp dữ liệu để có thông tin. Cũng cần phải hiểu là trong một xã hội với các mối quan hệ chằng chịt cũng như hệ thống pháp lý phức tạp, việc nghiên cứu rất là mệt và tốn kém.
Chính phủ cần thông tin chuẩn xác để ra các chính sách phù hợp. Ví dụ như là có nên tăng hay giảm thuế xăng dầu? Tăng lương cho giáo viên, bác sĩ thế nào là đủ?
Tuy nhiên chính phủ rất khó để có thông tin vì hai lý do chính sau.
Thứ nhất là việc cắt giảm quy mô. Hiện nay xu hướng của các chính phủ, cả ở Mỹ, châu Âu lẫn Việt Nam là tinh gọn bộ máy nhà nước, mà chúng ta hay nghe trên truyền thông là "cắt giảm biên chế". Việc này khiến cho nhà nước bị mất đi nguồn nhân lực cũng như tài nguyên cần thiết để thực hiện việc nghiên cứu các chính sách xã hội.
Thứ hai là việc có quá nhiều vấn đề để xử lý và do đó chính phủ sẽ không thể tự chọn được chính xác là họ cần thông tin từ vấn đề gì. Giả sử chính phủ có một viện nghiên cứu chính sách với khả năng nghiên cứu là 10 vấn đề cùng một lúc, nhưng hiện nay có hơn 100 vấn đề cần giải quyết, vậy chính phủ phải chọn ưu tiên vấn đề nào để nghiên cứu lấy thông tin? Vấn đề về nạn phá rừng ở Tây Nguyên hay là công tác phòng cháy chữa cháy ở các khu chung cư, cái nào quan trọng hơn?