-khoảng cách hiệp 2 chỉ 2 bàn thôi là số khoảng cách quá bé
=> mình chỉ tập trung vào số bàn chứ chưa tập trung vào thời gian, mà thời gian nhiều chắc chắc gãy
mà số bàn cao thì trận có vấn đề
tài xỉu các trận thật không bao giờ dc chơi vì quá khó đoán mà nguy cơ kéo dài nên không áp dụng được