-mà muốn không phải là ảo tưởng thì cách duy nhất là lao động và làm thứ đã được mình chứng minh
mà làm thứ không được chứng minh thì sai gần như là điều tất yếu
Nếu bạn là học sinh chuyên Toán hãy tin rằng mọi thứ đều có thể chứng minh bằng công thức chứ không phải nói mồm
Không hiểu để làm gì đơn giản chỉ bởi vì họ học không đủ nhiều để biết được điều ấy. Chính xác là để hiểu được toán học thì phải học chương trình nhiều lý thuyết giống như bậc đại học ngành toán, hoặc những ngành có tính ứng dụng lý thuyết toán cao như vật lý, khoa học máy tính. Ở phổ thông thì ngoài các lớp chuyên học chương trình tương đối gần với bậc đại học ra, các lớp bình thường còn lại, bọn học sinh chỉ được học cách giải bài tập một cách máy móc, theo hướng dẫn của thầy cô, chứ có được dạy để hiểu ý nghĩa đằng sau những công thức, lý thuyết đâu. Thẳng thắn mà nói thì đến thầy cô đứng lớp ở bậc phổ thông còn chưa chắc đã biết ý nghĩa của toán học chứ đừng nói đến bọn học sinh.
Giáo dục ở Việt Nam tập trung nhiều vào việc giải bài tập máy móc, càng nhanh càng nhiều càng tốt, với mục đích chính là phục vụ việc đạt điểm cao trong các kỳ thi. Việc giảng dạy tốt lý thuyết để hiểu bản chất và ứng dụng trong thực tế gần như bằng 0, nên học sinh (luôn cả thầy cô cho đủ bộ) không hiểu bản chất và có nhận định như vậy là dễ hiểu.