-mình hồi trước đến giờ học toán quá kém, toán học và đặc biệt là sác xuất thống kê nó dạy cho chúng ta khả năng tư duy, chúng ta hầu như chưa được dạy chính xác bản chất của toán học mà chỉ đọc những cuốn sách ko biết cử động dẫn đến học sinh mất gốc toán, và học lập trình hay học toán học đều phải thực hành nay thật may mắn chúng ta có thể học tất cả các loại toán chỉ cần cài phần mềm chúng ta có thể hiểu được bản chất của vấn đề
học là luôn phải đi với hành, học không hành thì rất chán mà lại học vẹt vừa lại ko hiểu được bản chất của vấn đề
hay chúng ta tính bội chung hay ước chung lớn nhất nhỏ nhất đều dựa vào phân tích thừa số nguyên tố