ước mình là tiếng chim reo
gọi em mỗi sáng trong veo ngoài vườn
ước mình là cả con đường
tôi thu người lại để đường đừng xa
ước mình là những bông hoa
em nhìn em ngắm như là em thương
ước mình là cả phố phường
còn em – nhỏ xíu, tôi ôm vào lòng
ước mình là ánh trăng trong
ru em vào giấc hay lòng tôi đây?
 
ước mình một chút thơ ngây
sợ gì không đến tỏ bày cùng em
thế mà tôi lại… e hèm,
cứ hoài tự hỏi tim em có gì?
giá mà cũng có tôi đi…
/.26-May-2020/
(Source: Unsplash)