-1 bàn
-15p
-hai đội không quá chênh lệch
-không phải hai đội không biết đá hay giải cỏ, có khả năng phòng ngự tốt, có chiều sâu đội hình
-không phải giải nữ
không phải giải cỏ