mình đã từng điều khiển giấc mơ, sau khi tra google thì ra là 1 hiện tượng lucid dream tất cả mọi thứ đều như thật không đập đầu vào tường chắc mình tưởng đó là thế giới thật luôn quá :>,có ai đã từng vào được lucid dream thì chia sẻ :)