Bán cho em
Một lạng tình
Đựng trong chiếc túi ni-lông
Để em mang theo vạn dặm đường
Bước qua vạn năm
Mà lòng chưa cạn
Tim chưa nguôi những xúc cảm
Ngày đầu

Nhớ buộc thật kỹ cho em
Để rung động không rơi vào tay kẻ khác
Để tình này không như một ván bạc
Ngày mưa gió
Thương vẫn kia
Anh vẫn đây
Mình vẫn dựa nhau chuyện trò

Đường tìm đến đây thật khó
Anh cho em gửi tiền
Dốc sạch túi chỉ còn đồng tiền kiếp
Nếu thấy quen hãy nhận lấy dùm em
Nhanh lên,
Trời sắp tối nhá nhem
Ta cười bẽn lẽn,
Mắt đưa hứa hẹn
Mãi mãi?
Mãi mãi…

Tình cần duyên nhưng chưa chắc có phận
Đựng vào chiếc túi ni-lông này
Em mong mình cũng có phúc phần.