Một lần nữa, thiên hướng đi tìm thông tin phủ định không đến với ta một cách tự nhiên, nhưng để tư duy một cách sâu sắc và chính xác hơn, ta cần phải nghiêm túc thừa nhận rằng bản chất con người rất thích tự sướng, một khi đã tin điều gì rồi là gần như không thể thay đổi dù bao nhiêu bằng chứng phủ định tát thẳng vào mặt thế kia.
Nhắc tới phẩm chất nào dẫn tới thành công, mình vẫn nhớ bài học về "quyết định".
Chính quyết định của họ làm họ trở nên khác biệt. Có thể người có phẩm chất như nhau, được sống trong môi trường giống nhau... nhưng có quyết định khác nhau.
Còn để giải thích tại sao họ đưa ra quyết định đó thì rất khó.
Chỉ có "người thắng viết nên lịch sử". Những người thành công rồi thì nói gì chẳng được, nói gì cũng đúng.
Vấn đề là: bạn có dám quyết định giống họ?
Muốn tạo ra 1 thứ gì đó khác biệt thì trước hết phải nghĩ khác, rồi sau đó là kiên trì hành động theo quyết định của mình, trong khi cả thế giới quay lưng với bạn. Nếu thất bại, bạn là kẻ dở hơi. Nếu thành công, bạn sẽ được ca tụng.
(không nhớ câu nói của ai, nhưng hiểu nôm na và trích lại theo ý hiểu cá nhân)