để không bao giờ mắc lại lần nữa thời gian ko cho phép cái giá trả cho sai lầm đâu
1 trái trong bóng đá quá mong manh
nên bắt phải bắt từ đầu trận
Nó không bao giờ là về những gì bạn muốn, nó luôn luôn về những gì người khác muốn.
Nếu bạn thực sự muốn điều gì đó trong cuộc sống, bạn sẽ tìm đến mọi cách để có được nó.
Bây giờ, nó cần được cân bằng với thực tế, khả năng của bạn và quan trọng nhất là bạn sẵn sàng làm gì để có được nó.
Thành công trong bất kỳ mục tiêu theo đuổi nào phụ thuộc vào mức độ bạn mong muốn.
Hành động của bạn phải luôn hướng tới mục tiêu cuối cùng của bạn bất kể những thách thức trên con đường của bạn.