1) tư duy
2) kĩ năng it
3)kiến thức chuyên môn
4)đam mê
5) ngoại ngữ

các kinh nghiệm 
1) viết đến đâu debug đến đấy, trước khi viết code phải suy nghĩ rồi viết rồi từ từ hiệu chỉnh, trước khi làm 1 đồ án hãy dành 50% để học các hàm các công nghệ liên quan đến đồ án các hàm rồi mới viết lập trình hướng đối tượng cho nó, suy nghĩ thêm các chức năng khác cho đồ án
2) hãy code lập trình hướng đối tượng, giải pháp hướng đối tượng và tư duy hướng đối tượng, dùng các mẫu thiết kế hướng đối tượng cho code mình hay hơn chuyên nghiệp hơn

CÁC CẢNH GIỚI TRONG LẬP TRÌNH

1) biết sử dụng hàm thư viện có sẵn
học thuộc lòng càng nhiều hàm càng tốt giống như học thuộc lòng tiếng anh
vd: khi bạn muốn kiểm tra số đối xứng bạn cần 1 vòng for nhưng khi bạn dùng hàm bạn cần 2 dòng là đủ