kinh nghiệm chính là kiến thức, mà kiến thức và kinh nghiệm được đo bằng gì= thành công
khác biệt giữa cưỡi ngựa xem hoa và chuyên gia đó là đào sâu kiến thức(what how, why chuyển....). con người để bình thường để 100 năm kinh nghiệm đi nữa vẫn rất ngu...
-cần xác định mục tiêu cuối cùng cần đạt đến
-thắng tiền: tỉ lệ thắng 55%
-logic của mình đang kém chưa biết cái là nguyên nhân là kết quả để phân tầng phân lớp
muốn thắng tiền ngắn hạn bóng đá hãy gấp thếp. nhưng bắt bóng phải có cơ sở của ibongda.net
số tiền cược 4 lần 50 100 200 400 800 1600=3150
khả năng thua liền 6 trận gần như 0 %
lí do mình thua nhiều gần đây là càng thắng mình bắt càng nhiều đến khi hết tiền cay mà