Hai, ba tháng không ai nói là một thời gian đã lâu... như... hai, ba năm và vốn dĩ là như thế. Vẫn biết là mới quen sao thương bằng người cũ,không phủ nhận... Nhưng vẫn buồn nhạt = ))))