được đi học đánh đổi quá nhiều thứ,
+tiền( mà tiền này ở đâu ra: sức khỏe thời gian của cha mẹ chứ đâu)
+sức khỏe
+thời gian
+cơ hội
=> nếu bạn mà được học bổng hay tự lo được tiền cho mình thì coi như bạn không đổi thời gian + sức khỏe của cha mẹ bạn rồi
bạn thu lai được gì: kiến thức chuyên môn+ngoại ngữ+kĩ năng sống
nếu bạn nợ môn hay ra trường mà không thu lại được gì thì bạn đã đổ quá nhiều máu 1 cách vô ích, đi học đại học đừng nghĩ đến chuyện chơi