Những bức ảnh được chụp bởi nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh và in trong tập sách Những truyện ngắn hay nhất của quê hương chúng ta – Hai mươi năm văn học miền Nam 54-73 do nhà xuất bản Sóng của nhà văn Nguyễn Ðông Ngạc xuất bản năm 1974 tại Saigon.
Bình Nguyên Lộc
Bình Nguyên Lộc
Cung Tích Biền
Cung Tích Biền
Doãn Quốc Sỹ
Doãn Quốc Sỹ
Du Tử Lê
Du Tử Lê
Duy Lam
Duy Lam
Duyên Anh
Duyên Anh
Dương Nghiễm Mậu
Dương Nghiễm Mậu
Định Nguyên
Định Nguyên
Hồ Hữu Tường
Hồ Hữu Tường
Huỳnh Phan Anh
Huỳnh Phan Anh
Lê Tất Điều
Lê Tất Điều
Mai Thảo
Mai Thảo
Mặc Đỗ
Mặc Đỗ
Nguyễn Đình Toàn
Nguyễn Đình Toàn
Nguyễn Đông Ngạc
Nguyễn Đông Ngạc
Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Đức Sơn
Nguyễn Mạnh Côn
Nguyễn Mạnh Côn
Nguyễn Nghiệp Nhượng
Nguyễn Nghiệp Nhượng
Nguyễn Quốc Trụ
Nguyễn Quốc Trụ
Nguyễn Sỹ Tế
Nguyễn Sỹ Tế
Nguyễn Thị Hoàng
Nguyễn Thị Hoàng
Nguyễn Thị Thụy Vũ
Nguyễn Thị Thụy Vũ
Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thị Vinh
Nguyễn Thụy Long
Nguyễn Thụy Long
Nguyễn Tường Giang
Nguyễn Tường Giang
Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
Nhã Ca
Nhã Ca
Nhất Hạnh
Nhất Hạnh
Nhật Tiến
Nhật Tiến
Sơn Nam
Sơn Nam
Thái Lãng
Thái Lãng
Thanh Nam
Thanh Nam
Thanh Tâm Tuyền
Thanh Tâm Tuyền
Thảo Trường
Thảo Trường
Thế Phong
Thế Phong
Thế Uyên
Thế Uyên
Tô Thùy Yên
Tô Thùy Yên
Trần Thị Ngh.
Trần Thị Ngh.
Trần Tuấn Kiệt
Trần Tuấn Kiệt
Trùng Dương
Trùng Dương
Túy Hồng
Túy Hồng
Viên Linh
Viên Linh
Võ Phiến
Võ Phiến
Vũ Hạnh
Vũ Hạnh
Vũ Khắc Khoan
Vũ Khắc Khoan
“Đây là một trong những đóng góp một đời còn lại dành tặng quê hương trong cuộc chiến hơn một phần tư thế kỷ hầu như đã phá vỡ gần hết tất cả gia tài nổi chìm của chúng ta. Sự đóng góp vào cái gia sản tinh thần bất diệt của tổ tiên của những người làm việc trong lặng lẽ giữa tiếng ồn ào của đạn bom này, đã nói lên hùng hồn ý nghĩa của tranh đấu cho Tự Do và những giá trị Nhân Bản. Những người của phần đất bên này giòng Bến Hải", trích lời nhà xuất bản.