Kết quả hình ảnh cho 3 vòng tròn thành công

bây giờ chọn bất cứ ngành nghề nào cũng có thể giàu được kĩ sư giàu ko: giàu
bác sĩ giàu không: giàu
y tá giàu ko: giàu
điều dưỡng giàu không: giàu
ngân hàng giàu không: giàu
chúng ta thuộc 3 vòng tròn thì chúng ta sẽ cứ thẳng tiến đến thành công mà thôi.
-nhưng lỡ thế này lỡ chúng ta chọn 1 ngành mà không thuộc 3 cái vòng tròn đó của ta thì sao. thì chúng ta cần phải thay đổi để phù hợp với ngành nghề của mình, điều đó là bắt buộc nếu chúng ta đi sai hướng, sai ngành mà chúng ta không thay đổi bản thân thì chỉ là kẻ lót đường cho người khác mà thôi, vì mỗi ngành yêu cầu đặc thù mỗi khác bạn không thể yêu cầu dân kinh tế phải học nhiều như dân kĩ thuật hay dân kĩ thuật phải đẹp như dân kinh tế điều đó là không cần thiết