ngày hôm nay, tôi đã nói những lời không nên với một người bạn, người bạn chỉ không muốn tôi buồn tủi trong cái lớp học với bốn mươi tám thằng con trai này nhưng tôi đã nói rằng tại sao lúc nào tao cũng gặp mày. Bạn ấy không nói gì lẳng lặng dời đi. Chắc những người xung quanh đã quá nản với tôi rồi, bản thân cũng không hiểu vì sao mình có thể nói như thế.