Cách viết văn hay - chia sẻ từ một nhà văn nổi tiếng:
" Để viết được văn hay; đầu tiên là suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng theo tôi thì xúc cảm mới là cái quan trọng bậc nhất; thí dụ như khi ta vui thì văn viết trở nên bay bổng hơn, còn khi ta bực bội hay không...... có tâm để viết văn. Thì tôi khuyên bạn không nên viết làm gì cho... tốn công!!!!!. Cần để tâm hồn thư thái