Cách mạng công nghiệp 5.0(gỉa tưởng cá nhân): là một kỷ nguyên công nghiệp lớn thứ 5 và ngay sau cuộc cách mạng công nghiệp lớn 4.0, có thể được mô tả như sự ra đời của hàng loạt các công nghệ mới dựa trên công nghệ liên kết hiện đại từ cách mạng 4.0, với sự phát triển đột phá của công nghệ sinh học kết hợp với công nghệ điện tử, công nghệ liên kết, công nghệ vi mô tiên tiến nhất để can thiệp,cải thiện vào sự phát triển của thành phần làm chủ công nghệ, tức là quá trình sinh trưởng của con người, kết nối sự phát triển của con người với sự phát triển của công nghệ nhân tạo, thúc đẩy phát triển các thế hệ giống nòi con người, với sự cải tiến siêu việt các tố chất bẩm sinh về thể chất và tư duy cùng với trình độ xử lí chuyên môn lĩnh hội tiềm năng của công nghệ, là 1 bước ngoặt lớn trong phát triển yếu tố nhân sinh chủ chốt làm tiền đề quan trọng để tạo ra ảnh hưởng vượt bậc đến mọi lĩnh vực  sau này. Đồng thời bên cạnh đó là sự phát triển liên tiếp của công nghệ vĩ mô nhằm thúc đẩy quá trình mở rộng môi trường sống và công nghệ khám phá thế giới bên ngoài. Các tiến bộ chủ yếu trong giai đoạn này sẽ bao gồm: công nghệ gen, người nhân tạo, nhân bản vô tính, trí tuệ nhân tạo, robot, người lai máy, công nghệ vũ trụ, các phương tiện và cơ sở không gian. (Công nghệ gen là một công nghệ mới đột phá dựa trên công nghệ nano, có khả năng xử lí mang tính vi mô rất cao, có thể dùng để can thiệp trực tiếp vào nghiên cứu, vận hành, thay đổi gen, tế bào sinh vật, và những xử lí vi mô khác);