- kiến thức học đại học mình đảm bảo không khó hơn thời phổ thông nhưng bài giảng đi rất nhanh chúng ta chưa hiểu thì làm sao có thể giải bài tập như hồi cấp 3 được
-nếu bạn theo khối ngành kĩ thuật thì phải trả lời là có cho câu hỏi sau
bạn có đam mê với nghiên cứu khoa học hay không
=> lên đại học đi học chỉ lấy được khoảng 10% của cái sự hiểu thôi, muốn hiểu vấn đề còn lại cũng rất đơn giản đầu tiên dow cái slide nào dễ hiểu để đọc, sau đó dow đề trắc nghiệm để cũng cố kiến thức sau đó đi dow đề bài tập tự luận. đại học không khó thậm chí học còn rảnh hơn cấp 3 nhưng khổ cái không có học thêm thầy phát đề cho về làm chỉ cần nhận đề và làm thôi, nhưng ở đại học thì chủ yếu là phải hiểu làm sao kiến thức vào đầu mình, ăn nhau là có hiểu hay không thôi. và đây cũng là cách để học nhanh 1 vấn đề
-học mà muốn giỏi thì nó cũng như 1 cái cây đảo ngược nên mỗi ngày học 1 đề thôi nhưng phải học cực kì chắc về vấn đề ấy đào sâu nó, thì mới có thể đi tiếp được
đừng cố gắng làm bài tập khi chưa hiểu điều đó là bất khả thi