(Vietnamese below..)

When you got blue hair
Someone wonder if you were in rebellious mood
Nah, you just feel so good
Doing thing you love without thinking much about
.
When you got blue hair
"Wow, you looks like Billie Eilish" - someone said.
"You are so cute" - even you don't know that:
How to spell the "Eilish" in your mind
.
When you got blue hair
Seems like there're more people around
They are here and there - all curious and wanna ask about
How you did it.
And you just feel happy to answer this
even you
don't know why
you made a smile
.
Just smile,
when you got blue hair.
.
It happened when you could do things you love
You never have to regret - never.
It happened when being a girl
have brave to do all things make her scared

And that's more than enough.
Maybe...
more than enough 
to me.
------------------------------------------------------------------------------------------
Giữa mùa mưa nhiều gió
Nhuộm một mái tóc xanh
Chị tôi đến hỏi nhỏ
Ai chọc em mà thành?
.
Những hôm đi ra ngõ
Bao người hỏi tôi là:
"Ơ kia màu gì, nhỏ?"
Tôi cứ thế ... ba hoa
.
Màu trời xanh bát ngát
Màu nước xanh trong veo
Màu tóc tôi thì khác
Xanh như giọt mưa reo
.
Hay một hôm trở gió
Mang tóc ra thay màu
Không biết ngày hôm đó
Có tim ai lao xao...?

/1-Jun-2020/
/someone just made my day/
"Hello is anyone here ?!"