Chúng ta trở nên khôn ngoan không phải nhờ hồi tưởng lại quá khứ, mà bởi trách nhiệm của ta đối với tương lai.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115 © TuDienDanhNgon.vn Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115 © TuDienDanhNgon.vn Hãy hiểu cho rành chữ dại, khôn Thế nào là dại, thế nào là khôn Khôn trong lẫn lướt là khôn dại Dại biết nhịn nhường, ấy dại khôn.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115 © TuDienDanhNgon.vn Này kẻ nên khôn đều có dại, làm người có dại mới nên khôn.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115 © TuDienDanhNgon.vn Một người vẫn mãi ngu dốt bởi vì anh ta yêu thích sự ngu dốt, và chọn những suy nghĩ ngu dốt; một người trở nên khôn ngoan bởi vì anh ta yêu thích sự khôn ngoan, và chọn những suy nghĩ khôn ngoan.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115 © TuDienDanhNgon.vn Với người khôn, cuộc sống là vấn đề; với kẻ khờ, cuộc sống là giải pháp.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115/p/2 © TuDienDanhNgon.vn Đây là bí mật của trí khôn: Khi bạn khao khát trí khôn như bạn khao khát không khí, bạn sẽ có nó.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115/p/2 © TuDienDanhNgon.vn Biết khi nào hào phóng và khi nào cứng rắn - đó là sự khôn ngoan.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115/p/2 © TuDienDanhNgon.vn Ta không nhận được sự khôn ngoan; ta phải tự mình tìm ra nó sau chuyến hành trình mà không ai có thể đi thay ta, hay giúp ta có thể bỏ qua.Đọc thêm tại: https://www.tudiendanhngon.vn/danhngon/ds/strcats/115/p/2 © TuDienDanhNgon.vn
Nếu như chúng ta đều là kẻ khó ưa. Chúng ta đều phải chấp nhận thực tại: dù là ai, ta phải sống và đáp ứng những yêu cầu của xã hội xung quanh. Vậy, làm thế nào để làm việc đó một cách đơn giản nhất - và không đánh mất sự khó ưa (unique) của mỗi cá nhân.