Bước từng bước liêu xiêu
Tự hỏi yêu là gì
Ôi tình yêu chóng vánh
Ôi tình đầy ánh xanh
Em chẳng biết tình anh
Sao chút yêu thương còn dang dở
Sao chút đau thương mãi chẳng lành
Trái tim em mong manh chới với
Gọi tình ơi, tình ơi, tình ơi
Biết khi nào người tới nơi
Biết về đâu em tới bến
Làm sao mang dây ấy bện
Bện tơ lòng, bện lấy người, bện những thuỷ chung
Có bao giờ người thấy nhớ nhung
Tình em nơi ngàn con sóng lớn
Chút cô đơn còn đang lợn gợn
Giữa đất người, giữa trăm mối ưu thương.
12/3/19

Image result for yêu LÀ GÌ