Dựa trên cảm hứng sau khi đọc bài "Đọc và rút ra cái gì, và cá nhân với The Great Gatsby" của bạn Hùng Lý.
May quá có Spiderum mình mới biết phong trào văn hóa đọc gần đây, và được mở mắt với 1 bài viết ở tầm rất cao của bạn Tornad cùng một bài chia sẻ rất thú vị của bạn Hùng Lý ở trên.
Mình thì chỉ mới đọc được vài ba năm, nên chả đủ thượng đẳng để chê hay đưa ra lời khuyên các bạn nên đọc thể loại gì cuốn gì, và chắc chắn là không thể đóng góp gì cho đội ngũ "người đọc cao cấp" của Việt Nam để định hướng cho văn hóa đọc của đất nước và xa hơn nữa là của nhân loại! 
Vậy nên, mình chỉ muốn chia sẻ một câu hỏi mà mình thấy khá tâm đắc của Ryan Holiday (tác giả cuốn The Daily Stoic, người viết có đến 84000 follower trên Medium). Hy vọng mọi người có thể tham khảo thêm vài đầu sách có lẽ sẽ có ảnh hưởng đối với bản thân.
Câu hỏi mà Ryan đưa ra là: 

Cuốn sách nào thay đổi cuộc đời bạn?


Chú thích: Để cụ thể hơn chút, mình nghĩ cuốn sách thay đổi cuộc đời là cuốn có ảnh hưởng lớn nhất đến cách tư duy hay phương pháp sống của bạn.
Để tiện cho mọi người theo dõi, có lẽ một câu trả lời hoàn hảo nên gồm: (1) tên sách, (2) tóm tắt ảnh hưởng của sách lên bạn hay tại sao bạn muốn giới thiệu nó với mọi người, và (3 - không bắt buộc) một câu quote hay một tình tiết thú vị/dị về cuốn sách hay tác giả mà bạn tâm đắc.
Một chút gợi ý từ bản thân: theo mình cuốn sách ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời chắc chắn không thể là cuốn sách chỉ đọc 1 lần. Vậy nên có cuốn nào mà bạn cứ đọc đi đọc lại thì có thể đó là "cuốn sách của bạn" đấy :)
Rất hy vọng nhận được đóng góp của các Nhện!
A Dreamer


Bạn nào có tâm muốn ủng hộ mình, chỉ xin ủng hộ Spiderum là mình vui rồi :)

Trần Việt Anh - STK: 0451000364912 (Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội)


Các bài viết khác của tác giả: