Linh hồn tôi đâu khi tôi đang chìm trong vòng tròn chuột chạy của vật chất ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi đang núp trong lớp mặt nạ da người ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi còn đang vung tay hộ biện tội ác ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi tảng lờ cắn rứt lương tâm ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi đang lên mặt giảng đạo lí làm người sáo rỗng ?
Linh hồn tôi đâu khi giải Oscar là giải cho "người thường" ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi đang bận hô hào đạo đức ?
Linh hồn tôi đâu khi tôi đánh mất trái tim mình ?
Linh hồn tôi đâu, linh hồn chúng ta đâu ?
Đâu rồi, khi tôi bình yên hạnh phúc trong tâm ?
Đâu rồi khi ta trân trọng biết ơn điều nhỏ nhặt ?
Đâu rồi khi cái tôi ta không choán cả tâm trí ?
Đâu rồi những niềm vui của sự yêu thương thật lòng ?
Đâu rồi, linh hồn tôi đâu ?