Xin chào! Hello! 你 好!
Ngồi lại và trò chuyện nhau nghe một tí không?