Vứt TO-DO-LIST đi, hãy dùng DONE-LIST !

Ngày nào chúng mình cũng nghe ra rả nào là người thành công lập kế hoạch, người giàu có lên những công việc mình cần làm trong một ngày, okay, và chúng ta làm theo một cách máy móc nghĩ rằng đây là cách làm khoa học dẫn lối ta đến với sự hoàn thiện bản thân, sự thành công bla bla.

NHẦM ! NGỘ NHẬN ! Cái chúng ta thấy chỉ là một núi công việc đè nặng lên mình như tảng đá đè lên Tôn Ngộ Không 500 năm ?! Dù làm được bao nhiêu việc thì đập vào mắt vẫn cứ là những việc chưa làm. Deadline tự đặt sẽ đuổi bạn đến chết và gào lên : LET DIE !

Vậy nên tốt hơn hết là VỨT. VỨT LUÔN ! Done list sẽ giúp chúng mình đánh giá đúng nhất khả năng bản thân có thể làm gì mất bao lâu (thay vì ảo tưởng sức mạnh vcđ mình làm được nhiều việc rồi không hoàn thành rồi chán nản !!!!). Quan trọng là giải quyết tinh thần, nhìn thấy công việc mình done tăng lên, cảm giác "hưng phấn" cũng tăng vù vù !

Kể sơ qua, có thể đọc full tại đây, cá nhân mình đồng ý đồng chí đồng tình cả bài này luôn :

http://cafebiz.vn/vut-to-do-list-di-muon-tang-nang-suat-lam-viec-hay-dung-done-list-20160512082422793.chn
18
2489 lượt xem
18
15
15 bình luận