Chào các bạn.
Chắc các bạn chả biết tôi là ai và cũng chẳng cần biết tôi là ai.
Tôi cũng vậy.
Tôi lên đây đơn giản để cảm thấy thoải mái khi viết ra và nói ra những gì mình thực sự cảm thấy mà không phải màn quá nhiều về các nguyên tắc hay thủ tục.
Cho đến hôm nay, vì một thành viên duy nhất của Spiderum mà tôi cũng chả quen biết là ai, tôi cảm thấy nơi này thật đáng ghét.
Vĩnh biệt các bạn...
Cảm  ơn đã đi cùng nhau 1 chặng đường.