Tuy não tui rất cá vàng nhưng vẫn nhớ 1 câu trong bức thư dài mấy tờ đúp của đằng ấy viết cho mình: "Nếu một ngày nào đó cậu muốn khóc ... Hãy gọi cho tớ. Tớ không hứa sẽ làm cậu cười nhưng chắc chắn tớ sẽ khóc cùng cậu". Tình bạn của chúng ta là như thế đó...
Chúng ta đều là những con người sẽ không khóc trước mặt người khác nhưng lại chẳng muốn giấu nước mắt khi gặp nhau.
Chúng ta bảo hợp thì cũng không phải hợp, bảo giống cũng chẳng phải giống... 2 con người, 2 hoàn cảnh, 2 con đường khác nhau nhưng luôn là 1 phần trong cuộc đời của nhau.
Chúng ta 10 năm qua cũng trải qua không ít những tổn thương, chẳng ít những mất mát mà chẳng ai hiểu được. Sau này mong ny tương lai của HTN có thể biết được tui thương HTN như nào mà đừng làm gì để HTN phải khổ.
Chúng ta nhất định phải bình an, bình yên và hạnh phúc nhé...
10 năm - Hơn cả một tình bạn
08/02/2022, NTH.