Có nụ cười khiến ta thương nhớ
Có nụ cười ta nguyện hiến tuổi xuân
Có nụ cười vẽ bằng màu nước mắt
Có nụ cười thấm đượm cả non sông