Mỗi tuần một Vlog mới. Tuần này mình muốn nói về việc vì sao mình không thích tranh luận :D
Vì vinh quang của đế quốc, vì hoàng thất, hãy thôn tính tất cả bộ lạc xung quanh? Yeahh
Đám người hạ đẳng này phải làm nô lệ cho dân tộc thượng đẳng chúng ta? Yeahh
Những kẻ này là phù thủy, phải thiêu sống chúng? Yeahh
Quân xử thần tử, thần bất tử bất trung? Yeahhh
Dị giáo đồ cần phải bị tiêu diệt? Yeahhh
Đồng tính cần phải bị ném đá đến chết? Yeahh
Từ xưa đến nay, lập luận và lời nói dù hùng hồn và thuyết phục bao nhiêu, mục đích chính vẫn chỉ là để thuyết phục người khác, đôi khi nó không hướng về chân lý. Chân lý không phụ thuộc vào kết quả của những tranh cãi bằng các lập luận, ngôn từ.
Anh chị em thuận tiện thì login Gmail bấm đăng ký (subscribe) kênh giúp mình nha.