vừa qua tổng thống el Salvador đã ký một đạo luật công nhận Bitcoin là đồng tiền dự trữ của quốc gia này . Hiện nay trên thế giới có rất ít quốc gia trên thế giới đã chấp nhận đồng tiền kỹ thuật số làm phương tiện giao dịch hợp pháp , có rất nhiều lý do dẫn tới tình trạng trên sau đây tôi xin nêu ra 3 lý do chính sau : 
El Salvador tặng Bitcoin cho người dân
1 : Các quốc gia trên thế giới hiện nay vẫn chưa có bất kỳ khung pháp lý nào để nhà nước sở tại có thể quản lý tiền kỹ thuật số trên phương diện pháp lý chỉ có Salvador và vùng lãnh thổ ship là đã chấp nhận hình thức thanh toán bằng tiền kỹ thuật số . 
2 : Hệ quả tài chính dành cho nền kinh tế như lạm phát và mất ổn định chính trị sẽ xảy ra nếu một đồng tiền kỹ thuật số nào đó mất giá một cách không kiểm soát gây ra lạm phát hoặc giảm phát và nền kinh tế của quốc gia đó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào .
3 : Gây ra nhiều điều bất tiện với ngành thuế và các ngân hàng vì 2 lý do sau : 
+ Ngân hàng không có cách nào điều chỉnh tỉ lệ giao dịch vì thế dễ là nơi dành cho các tội phạm rửa tiền hoạt động .
+ Ngành Thuế sẽ không thể thu thuế vì các tổ chức hoặc cá nhân không thực hiện nghĩa vụ này vì hành lang pháp lý là không có vì vậy nhà nước sẽ bị thất thu ngân sách và không có tiền dành cho các ngành khác .
Hình ảnh đạo luật của El slavatdor