Định spoil chút nhưng thôi, spoil xong sợ ko ai xem quá... =))