Chúng ta là "Con người kể chuyện", tức là Bản dạng của ta, phụ thuộc vào việc ta viết nên ý nghĩa cuộc đời của mình, đối với người khác như thế nào. Nói cách khác, "Câu chuyện cuộc đời tôi, phụ thuộc vào việc tôi định nghĩa cuộc đời tôi dựa vào cộng đồng tôi đang sống, gia đình của tôi, các mối quan hệ tôi có. Chỉ khi có những mối quan hệ đó, tôi mới chắc chắn hiểu được vị trí của tôi, và những điều làm cho cuộc đời tôi có ý nghĩa, thông qua việc so sánh".
Và khi dựa vào các mối quan hệ xã hội để định nghĩa Bản dạng, ta đồng thời gánh lấy những trách nhiệm liên đới, mà ta không được tự do lựa chọn. Tôi đâu có được phép chọn gia đình, xã hội, quốc gia nơi tôi sinh ra? Và khi chấp nhận như vậy, tôi đồng thời phải gánh lấy những trách nhiệm phát sinh mà tôi không tự nhận lấy, như lòng yêu nước, tình cảm gia đình, xã hội,... Đó là cái giá phải trả cho việc xác định Bản dạng, xác định Ý nghĩa cuộc đời.
Người làm trụ cột gia đình thì đương nhiên phải bảo vệ gia đình trước nhất, miễn họ không gây hại cho những người khác trong quá trình hoàn thành trách nhiệm đó.
Người nổi tiếng, thì lãnh trách nhiệm liên đới trong việc hướng dẫn cộng đồng đi theo một lối sống chuẩn mực. Đó là tranh luận thường thấy trong giới Showbiz, khi người ta được hỏi :"Liệu những người nổi tiếng có quyền tự do phóng túng như những người thường, khi xã hội quá khắc nghiệt với họ?". Bởi vì họ đã tham gia vào việc định hình Bản dạng, nên họ không còn Tự do tuyệt đối, và phải gánh lấy một vài trách nhiệm đối với xã hội.
Người viết, thì viết để tìm Sự thật, và cứu rỗi bản thân.
Điều đó có nghĩa, ta sống trong nhiều mối quan hệ và cộng đồng phức tạp, đan xen nhau, thế nên khi lựa chọn một điều đúng đắn nên làm, ta sẽ phải chu toàn mọi trách nhiệm phát sinh. Những trách nhiệm này đôi khi xảy ra mâu thuẫn và xung đột. Thế nhưng ai bảo cuộc sống là dễ dàng? Hãy tự lựa chọn.