Vàng, kim cương, bạch kim? Hay một loại vật chất nào đó mà bạn chưa từng nghe đến? :3