Đi cùng anh đi
Đến đâu cũng được
Quan tâm làm gì
Điều chẳng biết trước
Nắm tay anh đi
Bao lâu cũng được
Anh dắt em đi
Qua miền đất ước
Thôi đừng cá cược
Cứ thế mình đi
Bởi sao cũng được
Nghĩ suy làm gì...
Chưa bao giờ anh nghĩ, mình sẽ viết ra những dòng thơ này. Chắc giờ anh có thêm một ước mơ mới, sở hữu một tập thơ của riêng mình. Anh cũng chưa biết sẽ để tên là gì, nhưng anh đã biết nó dành cho em!