Chẳng ai biết lí do ra bài thơ
Chẳng ai biết bắt đầu từ bao giờ
Chẳng ai biết nơi đâu gieo nhung nhớ
Chỉ em biết vì sao anh ngẩn ngơ...