Trước đây mình luôn cho rằng trọng nam khinh nữ là sai lầm và việc muốn đẻ con trai của các ông bố VIệt là vô lý. Đến nay mình lại thay đổi quan điểm. Nếu là mình mình cũng mong đẻ con trai. Bạn biết vì sao không. Người Tây làm gì có cúng thần linh như bên mình. Nhà chỉ đẻ được con gái vậy gái lấy chồng theo chồng, bát hương họ ngoại ai lo, đặc biệt với nhà mà bố là trưởng nam thì lại càng khổ. Chưa kể con gái còn ngày nọ ngày kia kiêng. Mình cho rằng cái quan điểm đẻ con trai là đúng.