Chuyện về vị thần hy vọng ... Ai đó viết tiếp dùm tôi ...
Bạn nghĩ gì về chóm tóc