Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Không có mô tả ảnh.

Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.
Không có mô tả ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Trong hình ảnh có thể có: văn bản
Không có mô tả ảnh.

Nguồn ảnh: IUCN Red List, sưu tầm internet.
Edit: CreatureLovers.
Nội dung: CreatureLovers.


Để báo cáo các trường hợp vi phạm pháp luật về buôn bán, nuôi nhốt, sử dụng sản phẩm trái phép từ động thực vật hoang dã, các bạn có thể báo về các tổ chức bảo vệ động vật như:

ENV:
https://www.facebook.com/trungtamgiaoducthiennhien/
https://env4wildlife.org/

Save Vietnam's Wildlife - SVW:
https://www.facebook.com/SVWpage/

https://vietnam.panda.org/

Wildlife At Risk - WAR:
https://wildlifeatrisk.org/vi/