Đi qua trong cõi vô thường
Vay bao nhiêu hạt bụi đường gót chân
Vay cơn gió thoảng trong ngần
Vay mưa dịu mát, vay vầng nắng rơi
Vay mùa những sắc màu tươi
Vay em ánh mắt, nụ cười rất duyên
Vay đêm huyễn mộng mơ tiên
Vay ngày tìm những bình yên... cuối chiều!
Vay đời một chút tin yêu
Vay câu thơ để viết nhiều suy tư
Vay Trăng chiếu rọi hiền từ
Vay lời Tận Độ huyễn hư mộng thường
Vay bao năm tháng dặm trường
Vay muôn điệu hát quê hương ngọt ngào
Vay lời ru Mẹ… ca dao
Vay an nhiên để tựa vào… ngủ say!