Tưởng tượng khi bạn thấy nút 'Gửi' trong form mà bạn đang điền, trong đầu bạn đang nghĩ gì? Có thể là khi nhấn vào nút đó, thông tin trong form bạn điền sẽ tiếp tục được xử lý bởi hệ thống. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là nút 'Gửi' miêu tả đúng thứ là hệ thống sẽ làm nhưng không miêu tả được việc mà user đang làm.
Khi user điền form, họ đang thực hiện một nhiệm vụ. Nút nên được thể hiện được nhiệm vụ trên là một hành động để giúp user có thể biết rõ là điều gì sẽ xảy ra tiếp theo khi nhấn vào. Form được thiết kế càng rõ ràng, user sẽ càng tốn ít công sức và thời gian hơn để hoàn thành.
Nút 'Gửi' tạo ấn tượng rằng form không tập trong vào việc hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời điều này cũng khiến trang web không thân thiện với user bởi 'gửi' là ngôn ngữ kỹ thuật không quen thuộc với phần lớn user. Nếu tạo ấn tượng như thế này, có lẽ bạn sẽ mất đi một vài người dùng đó.
Source: uxmovement
Source: uxmovement
Nút trong form phải mô tả chính xác những gì user đang làm trong nhiệm vụ của họ. Ví dụ: nếu họ đang đăng ký tài khoản, một nút có nội dung "Tạo tài khoản" cho user biết rằng việc nhấp vào nút hành động sẽ tạo tài khoản. Nó rõ ràng và cụ thể hơn.
Nếu nút mang nội dung "Gửi", user sẽ đặt câu hỏi điều gì sẽ xảy ra khi họ nhấp vào nút biểu mẫu. Tránh làm cho họ không chắc chắn bằng cách sử dụng nút mô tả kết quả nhiệm vụ mà họ đang làm.
Các nút ‘Gửi’ vẫn tồn tại trên các form ngày nay. Cải thiện vấn đề rất dễ dàng. Hãy xác định nội dung của nút với một hành động cụ thể. Ban đầu, sự thay đổi này có thể không phải là một sự khác biệt lớn, nhưng khi nhiều người dùng hoàn thành form của bạn hơn, bạn sẽ thấy rằng tỉ lệ hoàn thành form tăng lên khi form chứa các nút rõ ràng về tác vụ.