Có tỉ ngày khó ở, nhưng có vài ngày là khó ở nhất vì thốt nhiên nhận ra không biết mình đang làm gì, và vì cái gì.
Câu hỏi bây giờ là: Công ty hiện tại có còn phù hợp với mình nữa không?  Dù không gọi là học nhiều nhưng mà cũng biết kha khá . Và có một đống anh em bạn bè cây khế . Ở đây khá rảnh rỗi cho việc rong chơi .
Có lẽ câu trả lời là khá rõ: không phù hợp nữa, bây giờ thì hơi hơi nhưng 6 tháng nữa mà chưa làm gì đó mới mẻ hơn thì chắc chắn.
Vậy câu hỏi tiếp theo là: chuẩn bị như thế nào cho việc rời khỏi nơi đây , chuẩn bị như thế nào cho bước đi tiếp theo. Như thế nào?