Hoa chín em có về thăm anh?
Vắng em anh luôn thấy chẳng lành.
Thương tà áo dài ai phấp phới.
Nỗi lòng thương nhớ gió xuân sang.
*
Biển tình ai có buồn miên man.
Chất chứa tình yêu dưới nắng vàng.
Say tình tương tư nàng thôn nữ
Hoa mài cứ kể chẳng chịu sang
* tháng 5/18/2022