“Tặng một người còn nhớ trong kí ức”
Anh mang một nỗi tương tư
Về người con gái tương tư tự tình
Nàng lại ôm ấp mối tình
Về chàng trai lạ tự tình tương tư.

Chiều lòng chẳng mấy là hư
Hai ta đều cứ tương tư một người
Một người chẳng có trong đời
Nhưng ta thì cứ nghĩ lời tương tư.

Tương tư lại nhớ tương tư
Liệu rằng chàng ấy tương tư tới nàng
Như là anh vẫn nhớ nàng
Như là nàng vẫn chẳng màng tới anh?

#Gen