Ở Việt Nam lại hay,

 Mình xem hài độc thoại (standup )  đa số các standup mình xem đều đa phần đả kích tới chính quyền theo lề phải (right wing) của họ với những đặc tính của một người hướng về lề trái nhiều hơn (một trong đó là họ không tin vô tôn giáo ) . Và tất nhiên,họ lại nghiêng nhiều về phía bên Trái nhiều hơn. 

 Nhưng nếu nhìn kĩ lại thì mình đang sống tại một đất nước thuộc chủ nghĩa siêu lề trái (cộng sản ).Và tại vì thế mà Việt Nam lại sinh ra nhiều  right wing blogger hay là các blog đả kích phe lề trái. 

 Và qua cuộc bầu cử Mỹ lần này nữa thì rõ ràng nếu bạn chú ý thì,cả hai bên đều chả có bên nào đáng để bầu hết.
 Tới bây giờ,mình chưa bao giờ thích cả hai,không thể qua 1  bên được hết.Cuối cùng cũng chỉ là con người  lừa nhau qua những tư tưởng khác nhau mà thôi. 

 Lúc nào mình xem gì,mình cũng ráng để mình ở trạng thái ở giữa hết,để coi cả hai mặt của một vấn đề.

 Chủ nghĩa nào đi chăng nữa,nó không bao giờ thành hiện thực vì con người mỗi người mỗi khác.
 .
 Tư tưởng lúc nào cũng hay,cũng đẹp nhưng con người thì lại không.