Trong lúc đang làm việc, bản nhạc Beside you của Keshi vang vọng bên tai. Những nốt đàn cứ như cứa vào những mảng ký ức từ quá khứ đã ngủ yên. Thật khó để tập trung làm việc trong khi tâm ta là tâm bão. Vậy thì mình phải làm sao để loại bỏ điều đó ra khỏi tâm trí bản thân và tập trung vào những thứ mình cần phải tập trung?
Acceptance of What is Beyond Control:
Trong cuộc đời mỗi người, phải luôn nhớ rằng luôn có 3 vùng: Vùng mình kiểm soát hoàn toàn, vùng mình kiểm soát 1 nửa và nơi mình không kiểm soát. Điều trong tâm ta luôn trăn trở thường nằm ở vùng mình không kiểm soát được.
Vùng ảnh hưởng của bản thân
Vùng ảnh hưởng của bản thân
Bạn muốn mọi việc ngoài tầm của mình theo ý mình cứ như bạn muốn hôm nay trời mưa hoặc bạn muốn trúng số độc đắc vậy. Đó là điều bất khả. Thứ bạn có thể kiểm sóat duy nhất là bản thân mình. những điều trăn trở là những thứ ta chọn nó làm thứ trăn trở. Khi bạn lựa chọn sự yên bình, bạn nên hiểu bạn phải chọn điều gì nên hy sinh cho sự yên bình trong bản thân mình.
Bạn không thể lọc hết cả đại dương nhưng ly nước của bạn thì có thể.
Do you have a problem in your life?
No? Then don’t worry.
Yes? Can you do something about it?
Yes? Then don’t worry.
No? Then don’t worry.